NDPL

No. Subject Writer Date View
19 [180910] 이차원 반도체소재 기반 전자소자 에너지 극대화 기술 개발 Kwang Young Lee 2018.09.14 16:50:55 425
18 [180820] 아시아뉴스통신 : 한국연구재단, 흑린 활용 에너지 극대화 기술 개... Kwang Young Lee 2018.08.28 17:46:54 291
17 [180728] Sungwon Lee, ICMAP 2018 Best Poster Award Kwang Young Lee 2018.07.31 11:40:28 185
16 [180228] 유원종 교수, 2017 SKKU - Fellowship 수상 Kwang Young Lee 2018.06.01 11:40:50 461
15 [180206] 문인용, 한국반도체학술대회 삼성논문상 수상 Kwang young Lee 2018.02.09 20:57:12 616
14 [171124] Sungwon Lee, STMT 2017 Best Poster Presentation Award Kwang young Lee 2017.11.29 13:15:54 319
13 [171019] Xiaochi Liu, SAINT Workshop Best AWARD 수상 Kwang young Lee 2017.11.20 19:01:47 216
12 [170927] <University at Buffalo, The State University of New York> Prof. Li Huamin Kwang young Lee 2017.11.20 19:00:48 246
11 [170922] 김창식, RPGR 2017 우수 포스터상 수상 Kwang young Lee 2017.11.09 17:23:11 137
10 [170830] Dr. Zhang Gang in SKKU webzine Kwang young Lee 2017.11.09 17:16:24 187
9 [170215] 이명진, 한국반도체학술대회 우수포스터 상 Kwang young Lee 2017.11.09 17:05:30 363
8 [160929] 김창식, RPGR 2016 : Best Poster Award 수상 Kwang young Lee 2017.11.02 20:21:16 163
7 [160713] 교수 유원종, 연구혁신상_미래부장관상 Kwang young Lee 2017.11.02 20:18:52 154
6 [160617] BK21사업단장 유원종 교수, BK21 우수사업단 표창 Kwang young Lee 2017.11.02 20:16:50 182
5 [150325] 전자신문 : 세계 최초 초박막 반도체 개발…초소형·초절전형 미래 ... Kwang young Lee 2017.11.02 20:09:42 186
4 [150324] 세계일보 : 두께 3나노미터 ‘초박막 반도체’ 나왔다 Kwang young Lee 2017.11.02 20:08:31 161
3 [150325] 동아일보 : 두께 '10억분의 3m' 가장 얇은 반도체 Kwang young Lee 2017.11.02 20:04:43 144
2 [150325] KBS NEWS : '초박막 반도체' 개발 Kwang young Lee 2017.11.02 20:01:18 177
1 NDPL latest registered patents Kwang young Lee 2017.11.02 19:52:43 175